Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl

NOWE MOŻLIWOŚCI

2021-01-18

Z końcem ubiegłego roku na Wydziale Sztuk Pięknych pojawiło się nowe urządzenie, poszerzające dotychczasowe możliwości w oczyszczaniu/usuwaniu nawarstwień z różnorodnych powierzchni materii zabytkowej. Laser, o którym mowa, emituje promieniowanie  o długości fali 1064 nm, cechuje się dużą częstotliwością powtarzania impulsów, plamką o niewielkiej średnicy, zmiennym obszarem roboczym, systemem skanowania rotacyjnego i stożkową geometrią wiązki padającej. Te cechy mają zapewnić dużą efektywność w zabiegach oczyszczania/usuwania nawarstwień z powierzchni obiektów zabytkowych. Obecnie urządzenie wykorzystywane jest przy realizacji prac teoretyczno – badawczych Pani Emilii Wiśniewskiej i Pani Natalii Dulskiej. Wykonują one próby usuwania nawarstwień z powierzchni warstwy emalierskiej oraz z powierzchni stopów metali. Uzyskane wyniki posłużą do porównania efektywności zarówno zastosowanych metod usuwania nawarstwień i/lub urządzeń wykorzystujących zjawisko ablacji laserowej.

Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl