Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl

NASZA DYPLOMANTKA ZUZANNA JARMULSKA LAUREATKĄ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

2020-12-07

Został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs na „Najlepszy dyplom z kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki na uczelniach: ASP Kraków, UMK Toruń, ASP Warszawa i ASP Wrocław” lat 2018/2019 i 2019/2020. Główną nagrodę przyznano mgr Zuzannie Jarmulskiej za pracę konserwatorsko-artystyczną: XVII-wieczny krucyfiks z ołtarza epitafijnego Jana Zawadzkiego z kościoła św. Wawrzyńca w Ryńsku”, zrealizowaną pod kierunkiem dra hab. Piotra Niemcewicza, prof. UMK oraz mgr Katarzyny Polak, oraz za pracę teoretyczno-badawczą pt. „Zastosowanie kompozycji klejąco-uzupełniających w konserwacji zabytków wykonanych z bursztynu”, której promotorem jest dr Alina Tomaszewska-Szewczyk.

Pani Zuzannie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl