Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl

NAJLEPSZE ZESPOŁY BADAWCZE NA UMK

2019-05-01

4 kwietnia 2019 roku Rektor UMK wręczył nagrody przedstawicielom priorytetowych zespołów badawczych, które wyłoniono w konkursie ogłoszonym w ramach projektu: „Strategia doskonałości – uczelnia badawcza”.

W konkursie wzięło udział pięćdziesiąt jeden zespołów reprezentujących niemal wszystkie dyscypliny naukowe i wydziały. Wśród ośmiu nagrodzonych zespołów znalazł się Interdyscyplinary Team for Research, Conservation and Restoration of the Cultural Heritage at NCU powołany przez prof. Elżbietę Basiul na Wydziale Sztuk Pięknych. W składzie zespołu znalazło się dwoje pracowników Katedry: dr Marta Chylińska i dr Andrzej Podgórski. Priorytetowe zespoły uczelni wspierane będą w ramach IDUB w latach 2020-2022.

Obecnie zespół stanowi również jedno z wyłaniających się pół badawczych w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w ramach Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce.

Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl