Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl

MONOGRAFIA "ZACHOWAĆ EKSPRESJĘ, CZYLI O KONSERWACJI RZEMIOSŁA AFRYKAŃSKIEGO"

2020-12-15

Ekspresja rzeźby afrykańskiej oraz symboliczna i rytualna funkcja wymaga przedefiniowania sposobu podejścia do obiektu zabytkowego. Priorytetem jest zachowanie śladów nie tylko obróbki, ale także użytkowania zabytków będących nieodłącznym nośnikiem ich wartości, historii oraz tradycji etnicznych twórców. Zachęcamy do zapoznania się z doświadczeniami pracowników Katedry Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby zdobytymi w trakcie konserwacji przedmiotów z liczącej ponad 600 artefaktów związanych z bogatą etnicznie kulturą Nigerii, unikatowej w skali europejskiej kolekcji, która z pasją była tworzona od końca lat 60. XX w. przez inż. Ryszarda Bojarskiego.

 

Baka Małgorzata, Chylińska Marta, Gralińska-Grubecka Aleksandra, Niemcewicz Piotr, Podgórski Andrzej, Rubnikowicz-Góźdź Hanna, Tomaszewska-Szewczyk Alina, Witkowska Karolina, Zaręba Anna, Zachować ekspresję, czyli o sztuce konserwacji rzemiosła afrykańskiego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2020.

Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl