Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl

OBRONY PRAC MAGISTERSKICH

2022-07-22

15 lipca 2022 roku odbyły się pierwsze w tym roku obrony prac magisterskich naszych studentów. Do obrony przystąpiły: Monika Ratajczak i Paulina Niemyjska. Były to  pierwsze obrony prac studenckich w Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego.


Pani Monika Ratajczak zaprezentowała efekty swojej pracy konserwatorsko-restauratorskiej, wykonanej pod kierunkiem dr Aleksandry Gralińskiej - Grubeckiej, przy piaskowcowej rzeźbie Marii w typie Immaculata, pochodzącej z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Grabowie, a także rezultaty pracy teoretyczno-badawczej, wykonanej pod kierunkiem dra Andrzeja Podgórskiego na temat utwardzalnych spoiw stosowanych do konsolidacji zniszczonego szkła archeologicznego.

Pani Paulina Niemyjska przedstawiła wykonany również pod kierunkiem dr Aleksandry Gralińskiej - Grubeckiej proces konserwacji-restauracji drewnianej szkatułki z dekoracją z kamionki jaspisowej i mosiężnymi aplikacjami, pochodzącej ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Część teoretyczno-badawczą pracy magisterskiej Pani Paulina wykonała pod kierunkiem dr Anny Zaręby, badając właściwości tynków termoizolacyjnych, a także analizując ich przydatność i bezpieczeństwo stosowania w architekturze zabytkowej.

Absolwentkom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w karierze.

Do zobaczenia na konserwatorskim szlaku!

Andrzej Podgórski
Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl