Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl

III KONFERENCJA NAUKOWA

2023-03-13

Pracownicy Katedry Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby serdecznie zapraszają do udziału w III Konferencji Naukowej "Dziedzictwo Rzemiosła Artystycznego - tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja".

Najbliższa edycja konferencji odbędzie się 16 listopada 2023 roku.

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej problematyki badawczej i konserwatorskiej zabytków rzemiosła artystycznego wykonanych z użyciem takich materiałów jak: drewno, szkło, ceramika, kamień, kość słoniowa, szylkret, masa perłowa, laka czy metal.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje techniki wykonania i zdobienia przedmiotów rzemiosła artystycznego, metodykę badań, przyczyny niszczenia obiektów zabytkowych oraz sposoby ich konserwacji, przechowywania i ekspozycji.

Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się badaniami materiałoznawczymi, historią technik rzemieślniczych, konserwatorów zabytków oraz pracowników muzeów.

Tegorocznej edycji konferencji towarzyszyć będą warsztaty z zakresu konserwacji obiektów metalowych i witraży. Warsztaty odbywać się będą w Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego 17 listopada 2023 roku.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji: dra.umk.pl

Andrzej Podgórski
Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl