Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl

Prace konserwatorskie przy panneau S. Knappa z Auli UMK

2024-01-02

Pannneau powstało w londyńskiej pracowni znanego na całym świecie artysty polskiego Stefana Knappa (1921-1996) w technice emalii - stalowe płyty pokryte warstwami barwnego szkliwa. Było darem artysty dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z okazji Roku Kopernikańskiego 1973. W roku 2023 Wydział Sztuk Pięknych, reprezentowany przez dziekan dr hab. Joannę Kucharzewską, prof. UMK, podjął temat konserwacji dzieła wielkiego artysty. Program prac konserwatorskich został napisany przez Kierownika naszej Katedry dr hab. Piotra Niemcewicza, prof. UMK przy konsultacji z mgr Arlettą Piasecką i dr Anną Zarębą. Prace wykonywali zarówno pracownicy, jak i studenci naszej Katedry, a także osoby współpracujące i zaprzyjaźnione z naszą Katedrą.

 

Demontaż płyt tworzących panneau rozpoczął się na początku sierpnia 2023 r. Prace konserwatorskie koordynowała dr Anna Zaręba, a w późniejszym czasie również mgr Arletta Piasecka i mgr Adam Kaźmierczak. Część badawczą wykonali dr Grażyna Szczepańska i dr Andrzej Podgórski.

Największe zniszczenia występowały na dolnych płytach - liczne odspojenia emalii spowodowane uderzeniami, które powodowały postępującą korozję odsłoniętych partii metalu. Problemem było również zaleganie wilgoci wewnątrz konstrukcji noszącej panneau - wiele płyt miało ranty skorodowane tak silnie, że stworzyły się perforacje tworzące sito. W tych miejscach oczywiście wykonano podklejenia. Jednak największym wyzwaniem była wielkość obiektu: 255 płyt o wymiarach od 60 x 60 cm do 240 x 240 cm, tworzących łącznie kompozycje o powierzchni ok. 70 m2.

 

Prace konserwatorskie zakończyliśmy w listopadzie, a od początku grudnia efekt można podziwiać ponownie na ścianie południowej Auli Uniwersyteckiej.

Agata Ogińska
Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl