Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl

 

NADCHODZĄCE

 

 


TO JUŻ SIĘ ODBYŁO...

II KONFERENCJA NAUKOWA "DZIEDZICTWO RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO – TRADYCYJNE TECHNIKI I NOWOCZESNA KONSERWACJA I RESTAURACJA"

 

KONFERENCJA NAUKOWA "DZIEDZICTWO RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO – TRADYCYJNE TECHNIKI I NOWOCZESNA KONSERWACJA I RESTAURACJA"

29 listopada 2019 r. odbyła się ogólnopolska konferencja „Dziedzictwo rzemiosła artystycznego – tradycyjne techniki i nowoczesna konserwacja" poświęcona problematyce konserwatorsko-restauratorskiej, historycznej i technologicznej zabytków rzemiosła artystycznego. Celem organizowanej konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie problematyki badawczej i konserwatorskiej zabytków rzemiosła artystycznego wykonanych z użyciem takich materiałów jak: drewno, szkło, ceramika, kość słoniowa, szylkret, masa perłowa, laka czy metal. Gościliśmy specjalistów z ośrodków akademickich i instytucji muzealnych oraz przedstawicieli służb konserwatorskich. Zapoznając się z programem konferencji, można przekonać się, ile ciekawych referatów przedstawiono i jak szeroka tematyka została poruszona. 

program konferencji

1 konferencja.JPG

 

11th INTERNATIONAL CONGRESS ON DETERIORATION AND CONSERVATION OF STONE TORUŃ 2008

Kongres, oficjalnie otwarty 16 września, był forum wymiany doświadczeń i prezentacji najnowszych badań z zakresu konserwacji i restauracji kamiennych zabytków, Było to możliwe dzięki spotkaniu wybitnych specjalistów z kilku dziedzin: badaczy, konserwatorów, architektów, inżynierów budownictwa, chemików, fizyków, biologów - wszystkich, dla których zachowanie dziedzictwa kulturowego wykonanego z kamienia naturalnego i sztucznego jest bardzo ważne. Zarejestrowało się około 200 uczestników, pochodzących z kilku ośrodków w Polsce i za granicą, w tym z USA, Niemiec, Włoch, Szkocji, Hiszpanii, Węgier, Portugalii, Nigerii, Czech, Rosji, Łotwy, Słowenii, Egiptu, Tajlandii, Turcji, Argentyny i Republiki Togo. Podczas Kongresu wygłoszono 60 referatów i zaprezentowano 99 posterów. Wszystkie zakwalifikowane referaty zostały opublikowane.

 

6th INTERNATIONAL CONGRESS ON DETERIORATION AND CONSERVATION OF STONE TORUŃ 1988

 

 6 Stone.png

6th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Toruń 1988

Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl