Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl

 
A TAK ZACZĘŁO SIĘ I TOCZY SIĘ DALEJ... 

1969 to rok powstania Zakładu Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych. Kierownikiem zostaje prof. Wiesław Domasłowski. Na zdjęciu uwieczniony moment otwarcia wystawy poświęconej działalności Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Toruń KMPiK.

Historia1.png 

 

Pracownicy Zakładu Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych, 1996 r. Od lewej I rząd: Piotr Niemcewicz, Iwona Langowska, Alicja Majewska, II rząd: Krzysztof Lisek, Jan Gembal, Wiesław Domasłowski, Maria Rudy, Barbara Gałkowska, III rząd: Józef Szczypka, Jadwiga Łukaszewicz, Janusz Krause, Alina Tomaszewska-Szewczyk, IV rząd: Grzegorz Maślewski, Jerzy Ciabach, Michał Górski, Maria Kęsy-Lewandowska.

historia 3.png 

Nasza absolwentka, Ewa Krzywka, zaprojektowała logo Zakładu.

logo ZKEiDA.png
Konferencja i I Zjazd Absolwentów Zakładu Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych, 1996 r. Od prawej: Józef Flik, Andrzej Tomaszewski (Generalny Konserwator Zabytków), Wiesław Domasłowski, Jan Tajchman, Maria Rudy, Marian Arszyński, Wiesław Procyk (ASP W Warszawie), Janusz Krause, Jadwiga Łukaszewicz wśród Naszych Absolwentów.

historia 4.png 

Przekazanie przez Wiesława Domasłowskiego kierownictwa Zakładu Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych Jadwidze Łukaszewicz, 2000 r. Od lewej I rząd: Jadwiga Łukaszewicz, Wiesław Domasłowski; II rząd: Michał Górski, Piotr Niemcewicz, Katarzyna Polak, Maria Kęsy-Lewandowska, Barbara Kraska; III rząd: Bożena Soldenhoff, Alina Tomaszewska-Szewczyk, Janusz Krause, Jan Gembal, Maria Rudy; IV rząd: Krzysztof Lisek, Jacek Gryczewski.

historia 5.png

 

Pracownicy ZKEiDA, 2011 r. Od lewej: Dobromir Dombek, Krzysztof Lisek, Piotr Niemcewicz, Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz, Wioleta Oberta, Barbara Kraska, Katarzyna Polak, Monika Kujawa, Andrzej Podgórski, Maria Rudy, Alina Tomaszewska-Szewczyk, Jadwiga Łukaszewicz, Barbara Ziółkowska, Aleksandra Gralińska-Grubecka, Michał Górski

pracownicy 2011.png 

 

W 2015 r. kierownikiem ZKEiDA został dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK.

 

Reforma 2018 roku zmieniła strukturę Wydziału Sztuk Pięknych. Zakłady przekształciły się w katedry. Obecnie ZKEiDA to Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby.

Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl