Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl

20-21 MAJA 2021 r. II KONFERENCJA NAUKOWA „DZIEDZICTWO RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO - TRADYCYJNE TECHNIKI I NOWOCZESNA KONSERWACJA I RESTAURACJA”

2021-05-03

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji konferencji naukowej "Dziedzictwo rzemiosła artystycznego - tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja". Szesnaście interesujących wykładów i znakomici prelegenci!
Spotkanie w trybie zdalnym na platformie Teams odbędzie się w dniach 20-21 maja 2021 r.

kontakt, program, rejestracja: https://dra.umk.pl/pages/main_page/

Przewodnik dla uczestników konferencji

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej problematyki badawczej i konserwatorskiej zabytków rzemiosła artystycznego wykonanych z użyciem takich materiałów jak: drewno, szkło, ceramika, kość słoniowa, szylkret, masa perłowa, laka czy metal. Zakres tematyczny konferencji obejmuje techniki wykonania i zdobienia przedmiotów rzemiosła artystycznego, metodykę badań, przyczyny niszczenia obiektów zabytkowych oraz sposoby ich konserwacji, przechowywania i ekspozycji.

Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl