Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl

 

NASZ ZESPÓŁ

dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK, ORCID: 0000-0003-4123-5319

piotr.niemcewicz@umk.pl  tel. +48 56 6113831, +48 56 6113837

kierownik Katedry Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby

 

dr Marta Chylińska, ORCID: 0000-0002-2188-6950

mch@umk.pl  tel. +48 56 6113832

W 2016 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych na Wydziale Chemii UMK w Toruniu w specjalności chemia polimerów. Tematem pracy doktorskiej było otrzymywanie i charakterystyka nowych N-halaminowych materiałów polimerowych o właściwościach biocydowych. Obecnie prowadzone prace badawcze dotyczą modyfikacji fizycznej i chemicznej polimerów, stosowanych w konserwacji i restauracji obiektów zabytkowych oraz zastosowania nowoczesnych metod instrumentalnych w badaniach konserwatorskich.

 

dr Aleksandra Gralińska-Grubecka, ORCID: 0000-0002-7566-4747

aleksandra.gralinska@umk.pl  tel. +48 508333496

pracownik naukowo-dydaktyczny, prowadzi zajęcia z zakresu wykorzystania kamienia naturalnego w rzeźbie i architekturze, współprowadząca pracownię dyplomową, w ramach której realizowane są badania i konserwacja zabytków wykonanych z polichromowanego kamienia naturalnego, sztucznego, gliny, ceramiki, kości oraz rzemiosła artystycznego. Autorka publikacji z zakresu procesów korozyjnych, metod badawczych i konserwacji rzeźb wykonanych ze zbrojonego sztucznego kamienia, kości oraz innych rodzajów materiałów. Bierze udział w projektach badawczych, prowadzi realizacje konserwatorskie przy rzeźbach, ołtarzach kamienno-drewnianych oraz architekturze.

 

mgr Zuzanna Jarmulska-Król

zjarmulskakrol@umk.pl

 

 

mgr Adam Kaźmierczak, ORCID: 0000-0002-2950-1509

adamkaz@umk.pl

pracownik dydaktyczny; absolwent Ochrony Dóbr Kultury: specjalność Konserwatorstwo oraz Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki: specjalność konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych: Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych na Wydziale Chemii UJ w Krakowie. Zajmuje się badaniami i problematyką konserwacji, restauracji i rekonstrukcji historycznych witraży oraz problematyką konserwatorską malarstwa i rzeźby polichromowanej.

 

mgr Monika Kujawa

mziol@umk.pl  tel. +48 56 6113836

 

mgr Piotr Maćko, ORCID: 0000-0002-7012-8857

piotr.macko@umk.pl

Pracownik naukowo-dydaktyczny; absolwent Archeologii, specjalność Konserwacja Zabytków Archeologicznych na Wydziale Nauk Historycznych UMK oraz Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, specjalność Konserwacja i Restauracja Rzeźby Kamiennej i Detalu Architektonicznego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Współprowadzi Pracownię konserwacji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego. Swoje badania skupia wokół historycznych technik i technologii dekoracji wykonanych z użycie zapraw tynkarskich w szczególności sztukatorskich. Realizuje prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wykonanych w kamieniu naturalnym, sztucznym oraz ceramice.

 

mgr Agata Ogińska, ORCID: 0000-0002-1875-0382

agata.oginska@umk.pl

pracownik naukowo-dydaktyczny, konserwatorka dzieł sztuki ze specjalnością architektura i rzeźba. Prowadzi zajęcia z zakresu metodyki konserwacji zabytków metalowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania, charakterystyki oraz reakcji na czynniki korozyjne metali i ich stopów, a także pracownię konserwacji zabytków metalowych (w tym zabytków archeologicznych i rzemiosła artystycznego). Swoje badania koncentruje wokół metalicznych powłok zdobniczych na metalu i kamieniu, zwłaszcza złoceń, oraz metod ich konserwacji i restauracji.

 

mgr Arletta Piasecka, ORCID: 0000-0003-2116-2124

arletta.piasecka@umk.pl

 

dr Andrzej Podgórski, ORCID: 0000-0003-3678-3732

andi@umk.pl

pracownik naukowo-dydaktyczny; absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; prowadzi zajęcia związane z naturą chemiczną materii zabytkowej; badania własne koncentrują się na polimerach i kompozytach polimerowych oraz ich zastosowaniu w konserwacji obiektów zabytkowych; ich celem jest wyjaśnienie zależności między składem chemicznym materiałów, a ich właściwościami fizykochemicznymi i mechanicznymi oraz ustalenie ich stabilności na działanie czynników ekspozycyjnych, takich jak: promieniowanie ultrafioletowe, ciepło czy wilgoć.

 

Damian Rumiński

ruminskidamian2@umk.pl

 

dr Grażyna Szczepańska

grazyna.szczepanska@umk.pl  tel. +48 56 6113832

chemik, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, zajmuje się zastosowaniem metod instrumentalnych w badaniach konserwatorskich.

 

dr Anna Zaręba, ORCID 0000-0002-9940-5950

anna_zareba@umk.pl

pracownik naukowo-dydaktyczny; absolwentka Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, specjalność Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego oraz Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Zajmuje się badaniami, projektowaniem konserwatorskim oraz konserwacją i restauracją architektury, rzeźby i rzemiosła artystycznego, głównie w zakresie szkła i ceramiki, pozostając jednocześnie czynną rzeźbiarką.

 

EMERYTOWANI PRACOWNICY

dr Jan Gembal

Michał Górski

dr Maria Kęsy-Lewandowska

Barbara Kraska

Krzysztof Lisek

prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz

mgr Katarzyna Polak

mgr Maria Rudy

dr Bożena Soldehoff

Barbara Ziółkowska

 

PRO MEMORIA

dr hab. Jerzy Ciabach

prof. dr hab. Wiesław Domasłowski

dr hab. Janusz Krause

dr Sławomir Skibiński

dr hab. Alina Tomaszewska-Szewczyk

 

 

Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl