Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl

 

NASZ ZESPÓŁ

dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK

piotr.niemcewicz@umk.pl  tel. +48 56 6113831, +48 56 6113837

kierownik Katedry Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby

 

dr Marta Chylińska, ORCID: 0000-0002-2188-6950

mch@umk.pl  tel. +48 56 6113832

W 2016 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych na Wydziale Chemii UMK w Toruniu w specjalności chemia polimerów. Tematem pracy doktorskiej było otrzymywanie i charakterystyka nowych N-halaminowych materiałów polimerowych o właściwościach biocydowych. Obecnie prowadzone prace badawcze dotyczą modyfikacji fizycznej i chemicznej polimerów, stosowanych w konserwacji i restauracji obiektów zabytkowych oraz zastosowania nowoczesnych metod instrumentalnych w badaniach konserwatorskich.

 

dr Aleksandra Gralińska-Grubecka, ORCID: 0000-0002-7566-4747

aleksandra.gralinska@umk.pl  tel. +48 508333496

pracownik naukowo-dydaktyczny, prowadzi zajęcia z zakresu wykorzystania kamienia naturalnego w rzeźbie i architekturze, współprowadząca pracownię dyplomową, w ramach której realizowane są badania i konserwacja zabytków wykonanych z polichromowanego kamienia naturalnego, sztucznego, gliny, ceramiki, kości oraz rzemiosła artystycznego. Autorka publikacji z zakresu procesów korozyjnych, metod badawczych i konserwacji rzeźb wykonanych ze zbrojonego sztucznego kamienia, kości oraz innych rodzajów materiałów. Bierze udział w projektach badawczych, prowadzi realizacje konserwatorskie przy rzeźbach, ołtarzach kamienno-drewnianych oraz architekturze.

 

mgr Adam Kaźmierczak

adamkaz@umk.pl

pracownik naukowo-dydaktyczny; absolwent Ochrony Dóbr Kultury: specjalność Konserwatorstwo oraz Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki: specjalność konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych: Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych na Wydziale Chemii UJ w Krakowie. Zajmuje się badaniami i problematyką konserwacji, restauracji i rekonstrukcji historycznych witraży oraz problematyką konserwatorską malarstwa i rzeźby polichromowanej.

 

mgr Karolina Kopeć

kkopec@umk.pl  tel. +48 56 6113836

 

mgr Monika Kujawa

mziol@umk.pl  tel. +48 56 6113836

 

mgr Katarzyna Polak, ORCID: 0000-0002-7400-5037

katarzyna.polak@umk.pl  tel. +48 56 6113833

konserwator zabytków, zajmuje się problematyką konserwatorską architektury i rzeźby, prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach pracowni dyplomowej, pracowni konserwacji rzemiosła, projektowania konserwatorskiego dla studentów specjalności konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego.

 

dr Andrzej Podgórski, ORCID: 0000-0003-3678-3732

andi@umk.pl

pracownik naukowo-dydaktyczny; absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; prowadzi zajęcia związane z naturą chemiczną materii zabytkowej; badania własne koncentrują się na polimerach i kompozytach polimerowych oraz ich zastosowaniu w konserwacji obiektów zabytkowych; ich celem jest wyjaśnienie zależności między składem chemicznym materiałów, a ich właściwościami fizykochemicznymi i mechanicznymi oraz ustalenie ich stabilności na działanie czynników ekspozycyjnych, takich jak: promieniowanie ultrafioletowe, ciepło czy wilgoć.

 

mgr Hanna Rubnikowicz-Góźdź

hrg@umk.pl

 

Damian Rumiński

ruminskidamian2@umk.pl

 

dr Grażyna Szczepańska

grazyna.szczepanska@umk.pl  tel. +48 56 6113832

chemik, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, zajmuje się zastosowaniem metod instrumentalnych w badaniach konserwatorskich.

 

dr Alina Tomaszewska-Szewczyk, ORCID: 0000-0002-5334-1592

alina.tomaszewska-szewczyk@umk.pl

pracownik naukowo-dydaktyczny; prowadzi zajęcia z zakresu konserwacji zabytków metalowych, które obejmują następujące bloki zagadnień: charakterystyka metali i ich stopów stosowanych w rzemiośle artystycznym, dawne techniki zdobienia, objawy niszczenia w różnych środowiskach korozyjnych oraz metodyka konserwacji; realizuje projekty badawcze związane z konserwacją zabytków metalowych oraz wykonanych z szylkretu; specjalizuje się w konserwacji rzemiosła artystycznego oraz zabytków archeologicznych.

 

mgr Karolina Witkowska, ORCID 0000-0003-4363-1542

karolina.witkowska@umk.pl

pracownik naukowo-dydaktyczny; prowadzi zajęcia obejmujące metodykę konserwacji zbytków kamiennych (konserwacja profilaktyczna i wzmacnianie), dokumentację i badania konserwatorskie, ponadto pracownię konserwacji zabytków oraz ćwiczenia terenowe, zajmuje się badaniami i konserwacją architektury, rzeźby oraz elementów architektonicznych. Zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce technologicznej i konserwatorskiej szeroko pojętego budownictwa powstałego od średniowiecza do pierwszej połowy XX wieku.

 

dr Anna Zaręba, ORCID 0000-0002-9940-5950

anna_zareba@umk.pl

pracownik naukowo-dydaktyczny; absolwentka Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, specjalność Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego oraz Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Zajmuje się badaniami, projektowaniem konserwatorskim oraz konserwacją i restauracją architektury, rzeźby i rzemiosła artystycznego, głównie w zakresie szkła i ceramiki, pozostając jednocześnie czynną rzeźbiarką.

 

EMERYTOWANI PRACOWNICY

dr Jan Gembal

Michał Górski

dr Maria Kęsy-Lewandowska

Barbara Kraska

Krzysztof Lisek

prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz

mgr Maria Rudy

dr Bożena Soldehoff

Barbara Ziółkowska

 

PRO MEMORIA

prof. dr hab. Wiesław Domasłowski

dr hab. Jerzy Ciabach

dr hab. Janusz Krause

dr Sławomir Skibiński

 

 

Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl