Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl

dr hab. Alina Tomaszewska-Szewczyk

BADANIA I KONSERWACJA SKARBÓW EPOKI BRĄZU.pdf

KONSERWACJA RELIKTÓW APLIKACJI Z CYNOWEGO SARKOFAGU STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO.pdf

PUBLIKACJA SZKŁEM MALOWANE.pdf

KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ ZWIĄZANYCH Z FRYDERYKIEM CHOPINEM Z NIFC W WARSZAWIE.pdf

 

Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl